Законодавча база

Закон України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності"
Закон України "Про соціальний діалог в Україні"
Закон України "Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
Закон України "Про колективні договори і угоди"
Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням"
Закон України "Про Кабінет Міністрів України"
Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Закон України " Про центральні органи виконавчої влади"
Указ Президента України "Про Національну тристоронню соціально-економічну раду"
Указ Президента України "Про утворення Національної служби посередництва і примирення"
Наказ Національної служби посередництва і примирення "Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців"
Закон України "Про доступ до публічної інформації"
Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"
КОНВЕНЦІЯ МОП N 144 Тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм
КОНВЕНЦІЯ МОП N 154 Про сприяння колективним переговорам 1981 року
КОНВЕНЦІЯ МОП № 87 Про свободу асоціації та захист права на організацію
КОНВЕНЦІЯ МОП № 98 Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів
РЕКОМЕНДАЦІЯ МОП № 92 щодо добровільного примирення та арбітражу
РЕКОМЕНДАЦІЯ МОП №94 щодо консультацій та співробітництва між роботодавцями і працівниками на рівні підприємства
РЕКОМЕНДАЦІЯ МОП №113 щодо консультацій та співробітництва між державною владою та організаціями підприємців і працівників у галузевому та в національному масштабі
РЕКОМЕНДАЦІЯ МОП №152 щодо процедури тристоронніх консультацій для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм та національним заходам, що стосуються діяльності Міжнародної організації праці
РЕКОМЕНДАЦІЯ МОП №163 щодо сприяння колективним переговорам