Соціальний діалог

Ми завжди відкриті для соціального діалогу

- ФРУ від сторони українських роботодавців підписує Генеральну угоду і бере активну участь у соціальному діалозі з урядом та профспілками, забезпечуючи легітимність прийнятих владою рішень з соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні

....................................................................................................................................................................................................................

- ФРУ разом із Кабінетом Міністрів України та національними профспілками представлена у Національній тристоронній соціально-економічній раді (НТСЕР) - найвищому органі соціального діалогу у сферах формування економічної, соціальної та трудової політики, що утворений Президентом України. Рішення, прийняті НТСЕР, є обов'язковими для розгляду органами влади, профспілками та об'єднаннями роботодавців

....................................................................................................................................................................................................................

- Представники ФРУ беруть участь у Платформі громадянського суспільства, що передбачена Угодою про асоціацію України та ЄС з метою проведення моніторингу виконання положень Угоди

....................................................................................................................................................................................................................

- Підприємства, які є нашими членами, врегульовують колективні трудові спори (конфлікти), відповідно до закону, за допомогою Національної служби посередництва та примирення – постійно діючого державного органу, що був утворений Президентом України