Розвиток трудового потенціалу України

Вже більше 6 років поспіль роботодавці роблять свій внесок у розвиток трудового потенціалу України.

За цей час, за безпосередньої участі роботодавців, розроблено проект Закону України "Про систему професійних кваліфікацій", прийнято Національну рамку кваліфікацій, розроблено пілотні професійні стандарти.

Сьогодні країна потребує великої кількості кваліфікованих робітників – випускників системи вищої та професійно-технічної освіти. Ця потреба продиктована як розвитком внутрішнього виробництва, так і необхідністю оновлення кваліфікованих кадрів в Україні.

Федерація виступає за суттєве осучаснення освітніх стандартів підготовки учнів та студентів, покращення якості освіти в Україні, врахування вимог ринку праці під час підготовки майбутніх спеціалістів. Для цього Федерація прагне посилити роль роботодавців у формуванні державного замовлення та залучити бізнес до формування вимог до кваліфікації майбутніх працівників та контролю якості знань випускників.

ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ 

Методичні рекомендації щодо критеріїв оцінювання професійних знань, умінь і навичок, переліку засобів вимірювання професійних знань, умінь і навичок, анкет самооцінювання

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Підтримка розвитку навчання на робочому місці

Професійне навчання повинно відповідати потребам роботодавців, а отже орієнтуватися на робочі місця і значна частина такого навчання має відбуватися в компаніях, в реальних умовах роботи. Розширення можливостей та поширення практик навчання на робочому місці (Work-based learning, WBL) визнається одним із ключових завдань політики професійної освіти, у тому числі аби підвищити привабливість та актуальність професійної освіти, підвищити конкурентоспроможність випускників системи професійної освіти на ринку праці.

ФРУ підтримує поширення практик навчання на робочому місці, організацію дуального навчання спільно з навчальними закладами, створення та розвиток навчальних центрів при організаціях роботодавців/підприємствах.

Методичні рекомендації щодо запровадження наставництва

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Роботодавці і сфера вищої освіти

Відповідно до ст. 16 закону України "Про вищу освіту" у систему управління якістю вищої освіти вводиться Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, яке, відповідно до ст. 19 згаданого Закону складається із 25 членів.

Персональний склад Національного агентства формується Національною академією наук України, національними галузевими академіями, з'їздами представників вищих навчальних закладів України державної, комунальної та приватної форми власності, СПО роботодавців, органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів. 22 лютого 2015 року ініціативною групою з питань утворення Національного агентства було оприлюднено Звернення до всіх суб'єктів, що формують його склад, із загальними критеріями до кандидатів до складу Національного агентства та до процесу їх відбору.

На основі цього, СПО роботодавців запропоновано наступні критерії до представників до складу Національного агентства:
- знання державної мови;
- вища освіта;
- досвід роботи з міжнародними і вітчизняними організаціями, що працюють у сфері освіти, та освітніми проектами (не менше 3 років);
- активна участь у робочих групах, присвячених реформуванню сфери освіти та кваліфікацій (не менше 3 років);
- активна участь у міжнародних і національних публічних заходах (конференціях, семінарах), присвячених реформуванню освіти та кваліфікацій (протягом не менше 3 років);
- добре знання однієї з основних мов ЄС є додатковою перевагою для відбору кандидатів.

МЕТОДИКА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Проекти Державних стандартів професійно-технічної освіти на 2017 рік

Конкурсна комісія з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Проекти Державних стандартів професійно-технічної освіти на 2017 рік

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Проект з розробки сучасних професійних стандартів 

ПАСПОРТИ 2013 

На сьогоднішній день в Україні існує розрив між якістю та наповненням освіти і вимогами роботодавців. Ця ситуація легко пояснюється - історично склалося так, що список вимог до майбутніх спеціалістів складають методисти системи освіти, які, як правило, дуже далекі від реального сектора економіки і як наслідок - від розуміння, з якими вимогами зіткнеться випускник вузу в дійсності.

У підсумку склалася ситуація, коли чіткого ланцюжка «виші - випускники - роботодавці» не існує, кожна ланка живе окремо одна від одної, і належної взаємодії та обміну інформацією не відбувається. У кінцевому результаті ВНЗи готують фахівців, яких роботодавцям доводиться доучувати і переучувати.

У 2011 році компанія "СКМ" у рамках програми "Сучасна освіта" ініціювала проект з розробки сучасних професійних стандартів - "Паспорт професії". Федерація роботодавців України активно підтримала ініциативу та виступила партнером проекту. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту та Британська Рада також долучилися до проекту в якості партнерів, та внесли до розробки та впровадження стандартів свій суттєвий вклад.

Проект став першим досвідом створення професійних стандартів, а на їх основі освітніх стандартів і програм підготовки, а також сприяв утворенню галузевих рад, першою з яких стала галузева рада з розроблення професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій Федерації металургів України.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Професійні стандрати

Реєстр заявок на розроблення професійних стандратів

У 2015 році Федерацією роботодавців України (ФРУ) розроблено і затверджено Порядок розроблення, затвердження та перегляду професійних стандартів, який було рекомендовано до використання рішенням СПО роботодавців. Відповідно до цього порядку, утворено Комісію з питань професійних стандартів, станом на початок 2017 року розроблено і затверджено більш ніж 50 професійних стандартів.

 

PS

 

Агломератник

Апаратник синтезу аміаку

Апаратник конверсії виробництва аміаку

Вальцювальник стану

Водопровідник доменної печі

Газівник доменної печі

Газівник коксових печей

Гірник з ремонту гірничих виробок

Гірник очисного забою

Гірничомонтажник підземний

Дверевий

Дозувальник

Дробильник (збагачення, агломерація й брикетування)

Електромонтер

Електромонтер з експлуатації електролічильників

Електромонтер з обслуговування підстанції

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування

Електрозварник

Електрослюсар підземний

Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики

Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій

Електрогазозварник (галузевий стандарт в галузі ГМК)

Електрозварник труб на стані

Електромонтер оперативно-виїзної бригади

Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі

Інженер конвертерного виробництва

Контролер продукції збагачення

Кухар

Люковий (коксохімічне виробництво)

Машиніст крана металургійного виробництва

Машиніст компресорних установок виробництва аміаку

Машиніст бульдозера (гірничі роботи)

Машиніст бурової установки

Машиніст екскаватора

Машиніст млинів (збагачування та брикетування вугілля)

Майстер конвертерного виробництва

Машиніст підземних установок

Машиніст насосних установок (галузевий стандарт в галузі ГМК)

Машиніст тягового агрегата

Машиніст тепловоза

Машиніст підіймальної машини

Машиніст гірничих виїмкових машин

Машиніст котлів

Машиніст-обхідник з турбінного устаткування

Машиніст ексгаустера

Машиніст електровоза

Машиніст конвеєра

Мехатронік (галузевий стандарт в галузі ГМК)

Начальник зміни виробництва аміаку

Оператор ПУ

Оператор пульта керування

Оцинковувач гарячим способом

Підручний сталевара конвертерного виробництва

Плакувальник

Пресувальник вогнетривких виробів

Продавець-консультант непродовольчих товарів

Прохідник

Рампівник

Розливальник сталі

Сепараторник (збагачення)

Слюсар-ремонтник

Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів

Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування

Слюсар з ремонту рухомого складу

Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж

Сортувальник-здавальник металу

Сталевар конвертера

Стропальник (галузевий стандарт в галузі ГМК)

Фільтрувальник

Флотатор