Механізми впливу

 

Рівень

Механізм

   
   
Кабінет Міністрів України

Федерація від сторони роботодавців підписує з Кабінетом Міністрів України та профспілками Генеральну угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні.

……………………………………………………………………………............................................................

Представники членських компаній ФРУ - власники великих промислових підприємств в Україні входять до керівного складу Національного комітету з промислового розвитку. Створений в кінці 2016 року Комітет працює у напрямку створення умов для трансформації сировинної структури вітчизняної промисловості у високотехнологічну індустріальну модель та нарощування виробництва товарів з високою доданою вартістю.

……………………………………………………………………………...........................................................

Відповідно до Регламенту роботи Кабінету Міністрів України, представники Федерації беруть участь у всіх засіданнях Уряду. Крім того, відповідно до Постанови КМУ «Про утворення урядових комітетів та затвердження їх посадового складу» від 19 березня 2014 року, ФРУ бере участь у засіданнях 3-х урядових комітетів (Урядовому комітеті з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку, Урядовому комітеті з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку, Урядовому комітеті з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності), на яких має право дорадчого голосу. 

___________________________________________________________________________________________________

Міністерства

На виконання Постанови КМУ №996 від 3 листопада 2010 року при прийнятті рішень з питань, що стосуються реалізації соціально-економічної політики і регулювання соціально-трудових відносин, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади повинні враховувати позицію роботодавців. Проекти відповідних нормативних актів надсилаються на погодження до Федерації.

____________________________________________________________________________________________________

Верховна Рада України

Членами Ради Федерації роботодавців України є також народні депутати України, які незалежно від політичних переконань, представляють та відстоюють інтереси вітчизняних виробників у питаннях формування державної промислової політики.

__________________________________________________________________________________________________

Органи виконавчої влади, які формують бізнес-клімат в Україні

Федерація роботодавців України підписала низку меморандумів про співпрацю з державними  органами влади, які безпосередньо впливають на ведення бізнесу в Україні. Федерація також співпрацює з галузевими органами органами виконавчої влади.

……………………………………………………………………………............................................................

ФРУ має можливість відновлювати дію ліцензій для підприємств, адже має представництво у складі 4-х фахівців в Експертно-апеляційній раді, що є колегіальним органом, створеним при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування - Державній регуляторній службі України. Рішення Експертно-апеляційної ради з питань звернень (апеляцій) є підставою для видання Держпідрпиємництвом розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування, яке є обов’язковим для виконання.

……………………………………………………………………………............................................................
ФРУ – єдине бізнес-об'єднання, експерти якого працюють у складі Ради з питань державного нагляду та контролю. В рамках роботи цього органу при Державній регуляторній службі здійснюється захист компаній від ризику необґрунтованих позапланових перевірок за зверненнями фізичних осіб. Кількість таких перевірок у середньому на рік складає приблизно 160 тисяч.
……………………………………………………………………………............................................................
Керівництво ФРУ увійшло до складу урядової робочої групи з питань захисту бізнесу від дій недобросовісних правоохоронців. Зазначений орган на основі аналізу фактів порушень слідчими органами прав бізнесу, готує пропозиції про удосконалення кримінального та кримінального процесуального законодавства. До складу групи також включено представників відповідних силових структур - НАБУ, ДФС, Національної поліції, СБУ, Генеральної прокуратури.
……………………………………………………………………………............................................................
ФРУ – єдине бізнес-об'єднання, керівництво якого увійшло до складу Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств. На основі аналізу фактів порушень прав інвесторів, незаконного поглинання та захоплення підприємств, порушення земельного законодавства комісія готує пропозиції про формування і реалізацію відповідної державної політики. До складу групи також включено міністрів та керівників державних служб, НАБУ, СБУ, Генеральної прокуратури, голів профільних комітетів Верховної Ради, народних депутатів.
 
Загалом при Федерації створено близько 100 робочих органів взаємодії з владними структурами.

____________________________________________________________________________________________________

Регіональні органи виконавчої влади

На виконання вимог Закону України “Про соціальний діалог” і підписаних Меморандумів з центральними органами виконавчої влади регіональні об’єднання роботодавців делегують своїх представників до громадських органів обласних державних адміністрацій України, обласних податкових, митних та інших служб. Це дозволяє забезпечити цільність та контроль у відстоюванні інтересів бізнесу на всіх рівнях влади в Україні.