Наша історія

27 вересня 2002р. – на установчому З'їзді організацій роботодавців була заснована Федерація роботодавців України, до складу якої увійшли 14 обласних організацій роботодавців.

1 січня 2003р. – Федерація роботодавців України стала повноправним членом Міжнародної організації роботодавців (МОР).

19 квітня 2004р. – ФРУ вперше, від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців стала підписантом Генеральної Угоди на 2004-2005рр., започаткувавши таким чином європейську практику побудови відносин влади з роботодавцями та профспілками.

29 грудня 2005р. – завдяки ініціативі ФРУ був розроблений і прийнятий Указ Президента України "Про розвиток соціального діалогу в Україні" відповідно до якого було створено Національну тристоронню соціально-економічну раду при Президентові України (НТСЕР), основною метою діяльності якої стало підвищення ролі організацій роботодавців та профспілок у формуванні економічної та соціальної політики держави.

7 липня 2009р. – зроблено перший крок на шляху консолідації українських роботодавців – за ініціативи ФРУ створено Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (СПО).

15 квітня 2010р. – у Москві, ФРУ, як визнане у своїй країні найбільш представницьке об'єднання роботодавців на національному рівні, підписала Угоду про створення та членство у Міжнародній координаційній раді об'єднань роботодавців (МКРОР). До складу МКРОР входять організації роботодавців з 15 країн світу.

23 грудня 2010р. – за активної участі роботодавців був прийнятий Закон України "Про соціальний діалог в Україні".

21 листопада 2011р. – ФРУ визнано такою, що відповідає критеріям репрезентативності на національному рівні. Це дає Федерації законне право для участі у колективних переговорах з укладення Генеральної угоди, для делегування представників до НТСЕР, до органів управління фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та інших тристоронніх органів соціального діалогу, участі у міжнародних заходах.

29 листопада 2011р. – у Києві відбулась історична подія для бізнесу України - пройшов Об'єднавчий З'їзд Федерації роботодавців України, на якому до складу ФРУ увійшла більшість всеукраїнських організацій роботодавців України. Тим самим була створена найбільша всеукраїнська організація роботодавців України за всю історію.

5 серпня 2012 р. – набув чинності Закон України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності".